Scientific paper - Abstract
Hrvatska geološka baština vezana uz povijesno rudarenje


Cite this document

Mileusnić, M., Maričić, A. & Hruškova Hasan, M. (2019). Hrvatska geološka baština vezana uz povijesno rudarenje. In B. Ivanković, (Ed.), Zbornik radova : knjiga sažetaka / II kongres geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Laktaši, 2 - 4 oktobar 2019. (pp. 112-115). [Ilidža]: Udruženje/udruga geologa u Bosni i Hercegovini. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:169:266697

Mileusnić, Marta, et al. "Hrvatska geološka baština vezana uz povijesno rudarenje." Zbornik radova : knjiga sažetaka / II kongres geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Laktaši, 2 - 4 oktobar 2019., edited by Branko Ivanković, Udruženje/udruga geologa u Bosni i Hercegovini, 2019, pp. 112-115. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:169:266697

Mileusnić, Marta, Ana Maričić and Michaela Hruškova Hasan. "Hrvatska geološka baština vezana uz povijesno rudarenje." In Zbornik radova : knjiga sažetaka / II kongres geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Laktaši, 2 - 4 oktobar 2019., 112-115. [Ilidža]: Udruženje/udruga geologa u Bosni i Hercegovini, 2019. Accessed 2020 July 12. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:169:266697

Mileusnić, M., Maričić, A. and Hruškova Hasan, M. (2019) 'Hrvatska geološka baština vezana uz povijesno rudarenje', in Ivanković, B. (ed.), Zbornik radova : knjiga sažetaka / II kongres geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Laktaši, 2 - 4 oktobar 2019., Udruženje/udruga geologa u Bosni i Hercegovini, [Ilidža], pp. 112-115. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:169:266697 (Accessed 12 July 2020)

Mileusnić M, Maričić A, Hruškova Hasan M. Hrvatska geološka baština vezana uz povijesno rudarenje. In: B. Ivanković, ed. Zbornik radova : knjiga sažetaka / II kongres geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Laktaši, 2 - 4 oktobar 2019.. [Ilidža]: Udruženje/udruga geologa u Bosni i Hercegovini: ; 2019. Pp. 112-115. [cited 2020 July 12] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:169:266697

M. Mileusnić, A. Maričić and M. Hruškova Hasan, "Hrvatska geološka baština vezana uz povijesno rudarenje", Zbornik radova : knjiga sažetaka / II kongres geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Laktaši, 2 - 4 oktobar 2019., B. Ivanković, Ed. [Ilidža]: Udruženje/udruga geologa u Bosni i Hercegovini, 2019. [Online] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:169:266697 [Accessed: 12 July 2020]

Islandora Bookmark - Please login to use this feature