Pages

Barijere kod izrade, opremanja i održavanja bušotina
Barijere kod izrade, opremanja i održavanja bušotina
Antonio Orešković
Razvojem tehnologije te površinske i dubinske opreme, princip dvostruke barijere omogućava ostvarivanje cjelovitosti bušotine, proizvodnje i generiranje profita. Detaljnim razmatranjem mogućih problema, analizom stabla kvarova i dijagramom barijera, uz adekvatnu organizaciju ne dopušta se dovođenje bušotine u rizične situacije. Određivanje zahtjeva i odgovornosti, međusobna komunikacija, definiranje kriterija prihvatljivosti i djelotvornosti pojedinih elemenata barijere,...
Bazensko modeliranje (1D) odabranih lokaliteta u Jadranskom podmorju
Bazensko modeliranje (1D) odabranih lokaliteta u Jadranskom podmorju
Matej Koločaj
Jadransko podmorje predstavlja regionalno vrlo zanimljiv prostor s relativno malo načinjenih bušotina u kojima nije utvrđen značajan ugljikovodični potencijal. Zbog dominantno platformnog karbonatnog stijenskog kompleksa te različitih problema pri bušenju, područje srednjeg i južnog Jadrana proglašeno je neperspektivnim. S obzirom na to, načinjeno je 1D bazensko modeliranje na području sjevernog, središnjeg i južnog Jadranskog podmorja kako bi se procijenio potencijal i...
Bazensko modeliranje na području koncesijskog bloka "East Yidma" u Alamein bazenu, Egipat
Bazensko modeliranje na području koncesijskog bloka "East Yidma" u Alamein bazenu, Egipat
Marija Debeljak
Zadatak ovog diplomskog rada bio je bazensko modeliranje dijela Alamein bazena u Egiptu, omeđenog granicama koncesijskog bloka “East Yidma”. Kao glavni alati prilikom izrade modela podzemlja korišten je računalni program Schlumberger PetroMod. Cilj je bio da se na temelju interpretiranih seizmičkih i bušotinskih podataka definiraju intervali matičnih, izolatorskih i ležišnih stijena te da se kao krajnji rezultat dobiju podatci o zrelosti matičnih stijena uz potencijalne...
Bazensko modeliranje područja Slavonsko-srijemske depresije
Bazensko modeliranje područja Slavonsko-srijemske depresije
Borna Čuljak
Područje istočne Slavonije dobro je istraženi prostor sa značajnom količinom naftnogeoloških istraživačkih radova i nekoliko značajnih otkrića ugljikovodika. S obzirom na novi početak aktivnih istraživanja, načinjena je evaluacija količine generiranih i potencijalno akumuliranih ugljikovodika za procjenu preostalog ugljikovodičnog potencijala. Prema postojećoj literaturi i digitaliziranim kartama konstruiran je 3D naftnogeološki model u softveru Petrel 2018, a 1D i 3D...
Biological water treatment - simultaneous removal of thiosalts and nitrogen compounds
Biological water treatment - simultaneous removal of thiosalts and nitrogen compounds
Tarik Srebreniković
The reduction of nitrogen compounds and thiosalts in mining industry is extremely important for sustainable management of ecosystem and human health. The goal of the present thesis was to assemble and test a pilot water treatment plant for simultaneous removal of nitrogen and thiosalts compounds at Boliden Mineral AB in Boliden, Sweden. This pilot project is important part of Boliden Mineral AB environmental policy to constantly improve environmental performances of mineral processing. The...
Bočne bušotine malog promjera
Bočne bušotine malog promjera
Mirko Semren
Tehnologija izrade bočnih (engl. re-entry) bušotina i tehnologija izrade bušotina malog promjera (engl. slim hole wells) svoja prva pojavljivanja u naftnoj industriji zabilježile su otprilike u isto vrijeme, sredinom prošloga stoljeća, međutim niti jedna od tehnologija nije značajnije ušla u bušaću praksu sve do početka 1990-ih godina, kada se došlo do spoznaje o mogućim uštedama koje omogućuju izrade takvih bušotina. U nastavku ovoga rada bit će predstavljen kratki...
Brodovi za bušenje
Brodovi za bušenje
Kristijan Mutshaus
Bušaći brodovi su plovila konvencionalnog brodskog trupa opremljena tehnologijom za bušenje, a najčešće se koriste za izradu bušotina u dubokom moru. Kako bi održali poziciju iznad ušća bušotine, bušaći brodovi su dinamički pozicionirani, a poziciju održavaju korištenjem zakretnih potisnika. Sustav dinamičkog pozicioniranja na bušaćim brodovima sedme generacije zadovoljava visoke sigurnosne standarde, te se prema Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) svrstava u III....
Brzina detonacije AN eksploziva smanjene gustoće
Brzina detonacije AN eksploziva smanjene gustoće
Vlatko Medić
Za ispitivanja je odabran ANFO eksploziv, najčešće upotrebljavani gospodarski eksploziv na svijetu. Smanjenje gustoće ANFO eksploziva je postignuto dodavanjem EPS-a, a kao vezivo je upotrjebljena emulzijska matrica. Provedena su laboratorijska mjerenja brzine detonacije ANFO eksploziva raznih gustoća te je dan njihov pregled i prikazana je ovisnost brzine detonacije o gustoći ANFO eksploziva.
Brzina detonacije ANFO eksploziva
Brzina detonacije ANFO eksploziva
Jurica Pinter
ANFO eksplozivi se zbog svojih zadovoljavajućih minersko tehničkih i detonacijskih svojstava te relativno niske cijene najviše koriste za gospodarska miniranja u rudarstvu i graditeljstvu. Uz ekonomski čimbenik, sigurnost prilikom miniranja, jednostavnost proizvodnje na mjestu upotrebe i mogućnosti mehaniziranog punjenja bušotina dodatni su razlozi učestalosti upotrebe. Premda su minerska svojstva ANFO eksploziva dobro poznata, često se prilikom izvođenja miniranja ne vodi računa o...
Brzina i tlakovi detonacijskog procesa eksploziva smanjene gustoće s dodatkom ekspandiranog polistirena
Brzina i tlakovi detonacijskog procesa eksploziva smanjene gustoće s dodatkom ekspandiranog polistirena
Fran Jurić
U radu su prikazana svojstva i sastav eksploziva, detonacijska svojstva te njihov utjecaj na izvedbu miniranja. Navedeni su postupci smanjivanja gustoća eksploziva i utjecaj gustoće eksploziva na detonacijska svojstva eksploziva. U radu se nalaze ispitivanja koja upućuju na uspješnost fragmentacije stijena primjenom eksploziva smanjene gustoće.
Budući razvoj svjetskog tržišta prirodnog plina
Budući razvoj svjetskog tržišta prirodnog plina
Tomislav Krstičević
Uloga prirodnog plina u svjetskom gospodarstvu postaje sve važnija. Prirodni plin će u budućnost imati važnu ulogu u smanjivanju emisije ugljičnog dioksida u atmosferu. Prirodni plin ima relativno malen utjecaj na okoliš u usporedbi s ostalim fosilnim gorivima, tako da se očekuje povećanje korištenja prirodnog plina u sektoru transporta i u sektoru proizvodnje električne energije. Prema izvješću British Petroleuma za 2012. godinu, svjetske rezerve prirodnog plina iznose 208,4 ×...
Budućnost plinskog tržišta jugoistočne Europe
Budućnost plinskog tržišta jugoistočne Europe
Matija Eppert
Europa bilježi pad domaće proizvodnje prirodnog plina. Potražnja za plinom se još više povećala nakon gospodarske krize. Javlja se potreba za novim tranzitnim rutama dobave prirodnog plina. Jugoistočna Europa čini glavnu poveznicu između zapadne Europe i novih dobavljača plina. Važnost regije jugoistočne Europe nije samo u tranzitnim rutama nego i u povećanju potražnje za plinom. Razvoj plinske infrastrukture jugoistočne Europe značit će povećanje sigurnosti u opskrbi...

Pages