Pages

Brzina detonacije ANFO eksploziva
Brzina detonacije ANFO eksploziva
Jurica Pinter
ANFO eksplozivi se zbog svojih zadovoljavajućih minersko tehničkih i detonacijskih svojstava te relativno niske cijene najviše koriste za gospodarska miniranja u rudarstvu i graditeljstvu. Uz ekonomski čimbenik, sigurnost prilikom miniranja, jednostavnost proizvodnje na mjestu upotrebe i mogućnosti mehaniziranog punjenja bušotina dodatni su razlozi učestalosti upotrebe. Premda su minerska svojstva ANFO eksploziva dobro poznata, često se prilikom izvođenja miniranja ne vodi računa o...
Brzina i tlakovi detonacijskog procesa eksploziva smanjene gustoće s dodatkom ekspandiranog polistirena
Brzina i tlakovi detonacijskog procesa eksploziva smanjene gustoće s dodatkom ekspandiranog polistirena
Fran Jurić
U radu su prikazana svojstva i sastav eksploziva, detonacijska svojstva te njihov utjecaj na izvedbu miniranja. Navedeni su postupci smanjivanja gustoća eksploziva i utjecaj gustoće eksploziva na detonacijska svojstva eksploziva. U radu se nalaze ispitivanja koja upućuju na uspješnost fragmentacije stijena primjenom eksploziva smanjene gustoće.
Budući razvoj svjetskog tržišta prirodnog plina
Budući razvoj svjetskog tržišta prirodnog plina
Tomislav Krstičević
Uloga prirodnog plina u svjetskom gospodarstvu postaje sve važnija. Prirodni plin će u budućnost imati važnu ulogu u smanjivanju emisije ugljičnog dioksida u atmosferu. Prirodni plin ima relativno malen utjecaj na okoliš u usporedbi s ostalim fosilnim gorivima, tako da se očekuje povećanje korištenja prirodnog plina u sektoru transporta i u sektoru proizvodnje električne energije. Prema izvješću British Petroleuma za 2012. godinu, svjetske rezerve prirodnog plina iznose 208,4 ×...
Budućnost plinskog tržišta jugoistočne Europe
Budućnost plinskog tržišta jugoistočne Europe
Matija Eppert
Europa bilježi pad domaće proizvodnje prirodnog plina. Potražnja za plinom se još više povećala nakon gospodarske krize. Javlja se potreba za novim tranzitnim rutama dobave prirodnog plina. Jugoistočna Europa čini glavnu poveznicu između zapadne Europe i novih dobavljača plina. Važnost regije jugoistočne Europe nije samo u tranzitnim rutama nego i u povećanju potražnje za plinom. Razvoj plinske infrastrukture jugoistočne Europe značit će povećanje sigurnosti u opskrbi...
Bušaće šipke izrađene od kompozitnih materijala
Bušaće šipke izrađene od kompozitnih materijala
Karlo Goluža
Bušaće, teške bušaće i teške šipke uz dlijeto čine osnovni dio niza bušaćih alatki prilikom izrade bušotine. Osim standardnih čeličnih bušaćih šipki u novije vrijeme se sve više pojavljuju šipke izrađene od drugih materijala kao što su kompoziti, aluminij ili titan, ali njihova primjena u naftnoj industriji je još uvijek mala. Stoga je osnovni zadatak ovog završnog rada istaknuti prednosti i nedostatke bušaćih šipki izrađenih od kompozitnih materijala te...
Bušenje uz dvojni gradijent tlaka i bušenje bez rajzer cijevi
Bušenje uz dvojni gradijent tlaka i bušenje bez rajzer cijevi
Domagoj Hećimović
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada su nekonvencionalne metode bušenja, od kojih su posebno obrađene metode bušenja uz dvojni gradijent tlaka (DGD), odnosno metode bušenja bez rajzer cijevi, metoda transporta krhotina (CTS), bušenje s povratkom isplake bez rajzer cijevi (RMR), metoda povrata isplake kroz E-cijev (EdR), bušenje uz istovremeno ugušivanje bušotine (DKD) i metoda bušenja uz primjenu koncentričnog niza bušaćih šipki (RDM). Princip rada metode bušenja uz...
Bušenje uz održavanje stalnog tlaka na dno bušotine i "Mud Cap" metoda kao varijante bušenja u uvjetima kontroliranog tlaka
Bušenje uz održavanje stalnog tlaka na dno bušotine i "Mud Cap" metoda kao varijante bušenja u uvjetima kontroliranog tlaka
Andrea Južnić
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada su dvije različite metode bušenja u uvjetima kontroliranog tlaka: bušenje uz održavanje stalnog tlaka na dno i „Mud Cap“ metoda bušenja. Potreba za ovakvim metodama bušenja javlja se sve češće, zbog izrade bušotina u dosad tehnološki nedostižnim uvjetima dubine, temperature i tlaka, a uz mogućnost iskorištavanja novih ležišta bušenje u uvjetima kontroliranog tlaka dovodi i do povećanja sigurnosti okoliša, ali i ljudi na...
CO2 otporni cementi
CO2 otporni cementi
Mario Brajković
Skladištenje ugljikovog dioksida u geološke formacije relativno je nova metoda kojom se smanjuje njegova emisija u atmosferu. Nakon utiskivanja, zbog svoje agresivne prirode, CO2 može predstavljati veliki problem za cementni kamen u bušotini. Običan Portland cement u CO2 sredini tijekom vremena može degradirati i pritom izgubiti svoju osnovnu zadaću – međuzonalna izolacija. Gubitkom mehaničkog integriteta bušotine, može doći do opasnog propuštanja CO2 iz podzemnog skladišta....
Cementacija zaštitnih cijevi u uvjetima visokog tlaka i temperature
Cementacija zaštitnih cijevi u uvjetima visokog tlaka i temperature
Filip Smrečki
Cementacija zaštitnih cijevi predstavlja završnu fazu u izradi bušotina. Izrada bušotine u uvjetima visokog tlaka i visoke temperature predstavlja velik izazov i zahtijeva pažljivo planiranje i izvođenje procesa bušenja i cementacije kolone zaštitnih cijevi. Razlika između slojnog tlaka i tlaka frakturiranja u ovakvim bušotinama je mala što rezultira malom sigurnosnom marginom. Cijena izrade bušotine u uvjetima visokog tlaka i visoke temperature je puno veća nego izrade...
Cementne kaše male gustoće
Cementne kaše male gustoće
Nikola Tripković
Korištenje cementne kaše male gustoće je potrebno kada postoji mogućnost da se stvori tlak dovoljno velik da uzrokuje gubitak cementne kaše iz zone cementacije. U ovim slučajevima su cementne kaše male gustoće alternativa cementaciji u više stupnjeva. Mala gustoća se postiže dodavanjem bentonita, pucolana ili materijala jako male gustoće u cementnu kašu . Najmanja gustoća cementne kaša postiže se utiskivanjem dušika. Sve ove metode su detaljno obrađene u ovom radu.
Cementne kaše olakšane dušikom
Cementne kaše olakšane dušikom
Šime Gospić
Nakon izbušenog intervala kanala bušotine potrebno je ugraditi zaštitne cijevi te ih cementirati. Mnoge bušotine su izbušene u zonama malog slojnog tlaka i stijena male čvrstoće. Da bi u takvim uvjetima cementacija bila moguća, potrebno je smanjiti gustoću cementne kaše. To se može postići injektiranjem dušika u osnovnu cementnu kašu pri čemu nastaje pjenocementna kaša. U radu su obrađena svojstva pjenocementne kaše: gustoća, vrijeme zgušnjavanja, filtracija, reološka...
Cementne kaše za zatvaranje mjesta gubljenja isplake
Cementne kaše za zatvaranje mjesta gubljenja isplake
Jurica Šango
U radu su uspoređene različite cementne kaše za zatvaranje mjesta gubljenja isplake. Uspoređene cementne kaše različitih su sastava i svojstava te o tome ovisi njihova sposobnost čepljenja pora i pukotina u stijenama. Nadalje, obrazložen je postupak utiskivanja cementne kaše i važnost razdjelnice koja prethodi cementnoj kaši za uspješnost cementacije. Odabiranjem cementne kaše odgovarajućeg sastava i svojstava, moguće je začepiti i najveće pore i pukotine u stijenama, kako...

Pages