diplomski rad
Geokemijske i tektonomagmatske karakteristike jastučastih bazalta iz ofiolitnih melanža Dinarida
diplomski rad

Sanja Simat (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine