diplomski rad
Stvaranje aragonita u vodenom sustavu Mljetskih jezera
diplomski rad

Mirjana Sekušak (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine