diplomski rad
Hidrogeološka i hidrokemijska obilježja južnih obronaka Ivanščice
diplomski rad

Laura Bačani (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo