diplomski rad
Interpretacija podataka pokusnog crpljenja zdenaca crpilišta Davor
diplomski rad

Vedran Saraf (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo