diplomski rad
Optimizacija skidanja i prebacivanja otkrivke na eksploatacijskom polju "Žervanjska"
diplomski rad

Nikola Likić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku