diplomski rad
Petrološke i stratigrafske značajke stijena okolice Skrada
diplomski rad

Ivana Gudac (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine