diplomski rad
Koncepcija određivanja zona sanitarne zaštite na crpilištu Jarčevac
diplomski rad

Monika Križanović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo