diplomski rad
Modeliranje granica rezervi i završnog stanja površinskog kopa "Banja"
diplomski rad

Milan Martinić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku