diplomski rad
Površinsko odlagalište komunalnog otpada "Krušćica"
diplomski rad

Josip Štrkalj (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku