diplomski rad
Petrološke i geokemijske značajke izvorišta Slanoga potoka na Medvednici
diplomski rad

Tihana Kepenjek (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine