diplomski rad
Laboratorijsko određivanje sorpcije i simulacija transporta bakra u programu Hydrus 1D
diplomski rad

Tibor Marić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine