diplomski rad
Arheometrija brončanodobne keramike na području Turopolja
diplomski rad

Adriana Grzunov (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine