diplomski rad
Hidrogeološke značajke sliva rijeke Korane na području između Slunja i Velemerića
diplomski rad

Sara Vuković (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo