diplomski rad
Utjecaj fizikalno-mehaničkih svojstava stijena na učinkovitost udarno-rotacijskog bušenja
diplomski rad

Vjekoslav Herceg (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku