diplomski rad
Određivanje hidrauličke vodljivosti pomoću parametara porozne sredine na primjeru crpilišta Osekovo
diplomski rad

Anja Majzec (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo