diplomski rad
Mineraloške, geokemijske i mikromorfološke karakteristike krednog paleotla u kamenolomu Tri jezerca
diplomski rad

Viktor Horvat (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine