diplomski rad
Interpretacija taložnog modela miocenskog slatkovodnog Paškog jezera
diplomski rad

Ema Jakupec (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo