diplomski rad
Pirit u naslagama dolomita uz granicu Perm-Trijas
diplomski rad

Ljubica Filipović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine