diplomski rad
Utjecaj kvarcnog praha na tlačnu čvrstoću cementnog kamena
diplomski rad

Anel Čajić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo