diplomski rad
Usklađivanje eksperimentalnih i računatih podataka simulacijom protoka kroz jezgru stijene
diplomski rad

Stribor Plančić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo