diplomski rad
Analiza mogućih utjecaja na okoliš površinskog kopa tehničko-građevnog kamena "Pregrada II"
diplomski rad

Goran Horvat (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku