diplomski rad
Istraživanje nekonvencionalnih ležišta prirodnog plina u Republici Hrvatskoj
diplomski rad

Goran Sarajlić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo