diplomski rad
Procjena distribucije veličina i oblika blokova u stijenskoj masi
diplomski rad

Dario Berlančić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku