diplomski rad
Procjena rizika za slučaj nestabilnosti kosina na kamenolomima
diplomski rad

Goran Delimar (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku