diplomski rad
Utjecaj mase eksplozivnog punjenja, materijala obloge i odmaka na dubinu reza linijskih kumulativnih rezača
diplomski rad

Ivan Čugura (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku