diplomski rad
Identifikacija dominantnih smjerova toka na području vodocrpilišta Kosnica
diplomski rad

Maja Barišić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo