diplomski rad
Litostratigrafske značajke karbonatnih breča na prijelazu donja/gornja kreda u ležištu arhitektonsko-građevnog kamena Tvrda Ljut (Široki Brijeg)
diplomski rad

Tamara Arežina (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo