diplomski rad
Utjecaj rudarskog otpada na okoliš i zdravlje ljudi, Otavi Mountainland, Namibija
diplomski rad

Ines Tomašek (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine