diplomski rad
Hidrogeološki odnosi na širem području izvora Žabica
diplomski rad

Ines Repinc (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo