diplomski rad
Izrada korelacija pVT svojstava za primjenu na nafte Savske i Dravske depresije
diplomski rad

Marko Gaćina (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo