diplomski rad
Primjena uređaja Stonex S7G pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina
diplomski rad

Ines Daraboš (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku