diplomski rad
Litofacijesi područja Kamenitih svata na Medvednici i njihov utjecaj na vodonosnik
diplomski rad

Nikola Čorak (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine