diplomski rad
Tlo kao jedna od značajki istarskog "terroira"
diplomski rad

Elizabeta Tomašić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine