diplomski rad
Trgovska gora kao potencijalna lokacija za odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada
diplomski rad

Monika Peša (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku