diplomski rad
Izrada presjeka bušotina na području klizišta Kostanjek pomoću LogPlot softvera
diplomski rad

Bernarda Benković (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo