diplomski rad
Sedimentološke i mineraloške značajke recentnih sedimenata Plitvičkih jezera
diplomski rad

Domagoj Cifrek (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine