diplomski rad
Mineraloške značajke recentnih sedimenata mljetskih jezera
diplomski rad

Simona Kudec (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine