diplomski rad
Problematika izrade bočne (re-entry) bušotine B-4R
diplomski rad

Robert Relić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo