diplomski rad
Problemi eksploatacije prirodnog plina u Arktičkom pojasu
diplomski rad

Thea Vujanović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo