diplomski rad
Analiza utjecaja usisnih naprezanja na stabilnost djelomično zasićenog nasipa
diplomski rad

Marina Bošković (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku