diplomski rad
Primjena računalnog programa JKSimBlast za površinska miniranja u rudarstvu
diplomski rad

Nino Milanković (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku