diplomski rad
Optimizacija geometrije iskopa pri podzemnoj eksploataciji arhitektonsko-građevnog kamena
diplomski rad

Ana Šimunović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku