diplomski rad
Istraživanje i proračun rezervi u ležištu arhitektnosko-građevnog kamena "Kremnice" (Istočna Hercegovina)
diplomski rad

Frane Vrdoljak (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku