diplomski rad
Jurski amfiboliti iz miocenskih konglomerata Medvednice
diplomski rad

Irena Tarnaj (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine