diplomski rad
Metode istraživanja mineralnih sirovina na primjeru karlovačke ciglane
diplomski rad

Jozsef Major (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine