diplomski rad
Grafitični škriljavci slavonskih planina
diplomski rad

Ivan Petričević (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine