diplomski rad
Razvoj eksploatacije dijabaza u ležištu ˝Žervanjska˝ i procjena utjecaja na okoliš i prirodu
diplomski rad

Filip Pranjić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku